สถานีตำรวจภูธรบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร.0-3544-6924 Email bangtaten01@gmail.com

หน้าหลัก บุคลากร ภารกิจผู้บังคับบัญชา กิจกรรม ประกาศ / ข่าวสาร แจ้งเบาะแส ติดต่อเรา

ที่ทำการเดิม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนด้านทิศตะวันออก ถนนบางยี่หน-วัดไผ่โรงวัว เลขที่ 252 หมู่ 2 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเป็นพื้นที่น้ำท่วมสูงทุกปีในฤดูน้ำหลาก ซึ่งเป็นไปตามความสะดวกของการคมนาคมทางน้ำในอดีต... ก่อสร้างโดยได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ(ยูซ่อม) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2510 บนเนื้อที่ 2 ไร่ 50 ตารางวา โดยมีภารกิจหลักในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มีอัตรากำลัง 20 นาย ยังไม่มีอำนาจ สอบสวนคดีอาญาอยู่ในความปกครองและอำนาจสอบสวนคดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรอำเภอสองพี่น้อง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2531 ได้รับการยกฐานะให้มีอำนาจสอบสวนคดี อาญาในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีนายตำรวจระดับสารวัตรเป็นหัวหน้า และเลิกใช้งานในวันที่ 9 เมษายน 2542 เนื่องจากย้ายมายังที่ทำการแห่งใหม่

ที่ทำการปัจจุบัน ตั้งอยู่ ถนนสองพี่น้อง - ลาดบัวหลวง กม.14-15 เลขที่ 236 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ บนที่ราชพัสดุ เนื้อที่จำนวน 7 ไร่ 2 งาน และย้ายมาทำการที่อาคารหลังใหม่ ในวันที่ 9 เมษายน 2542 ภารกิจและอำนาจสอบสวน รับผิดชอบพื้นที่บางส่วนของอำเภอสองพี่น้อง จำนวน 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน ได้แก่ตำบลบางตาเถร 18 หมู่บ้าน ตำบลบ้านช้าง 5 หมู่บ้าน ตำบลบ้านกุ่ม 6 หมู่บ้าน และตำบลบางตะเคียน 8 หมู่บ้าน จำนวนพื้นที่รับผิดชอบ 199 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 28,446 คน กำลังพลนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 6 นาย ชั้นประทวน 40 นาย
    ปีงบประมาณ 2552 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักจำนวน 30 ห้อง บริเวณด้านหลังที่ทำการปัจจุบัน
    ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณ ถมที่ดินด้านหลังอาคารที่ทำการปัจจุบัน ซึ่งเดิมเป็นบ่อน้ำเพื่อสร้างลานเอนกประสงค์และรองรับการขยายตัวของหน่วยงาน
    ในปี พ.ศ. 2554 ได้ยกฐานะสถานีตำรวจ เป็นสถานีตำรวจที่มีหัวหน้าสถานีตำรวจเป็น สารวัตรใหญ่ และเพิ่มตำแหน่งสารวัตรป้องกันปราบปราม และสารวัตรสืบสวน
    ในปี พ.ศ. 2558 ได้ยกฐานะเป็น สถานีตำรวจที่มีหัวหน้าสถานี ระดับผู้กำกับการ และเพิ่มตำแหน่ง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม รองผู้กำกับการสอบสวน และรองผู้กำกับการสืบสวน


สถานีตำรวจภูธรบางตาเถร ปัจจุบัน

ฟังคำบรรยายจัดทำโดย :สถานีตำรวจภูธรบางตาเถร

๒๓๖ หมู่ ๑ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๑๐

ด.ต.ศุภัทรชาติ นาคส่องแสง (Webmaster) โทร. ๐๘๑ ๗๖๓ ๒๔๐๘